o nás | realizace | výstavy | dotace | dotazník | kariéra | kontakty

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM


Od 1. dubna 2015 bude opět možné žádat o státní dotaci na solární systémy pro rodinné domy z programu Nová zelená úsporám!

Naše firma ve spolupráci s energetickým auditorem může zajistit buď technickou dokumentaci pro získání státní dotace, nebo kompletní podání žádosti.

Příjem žádostí bude ukončen vyčerpáním stanovené alokace!

Výše dotace z programu Nová zelená úsporám činí u solárních systémů pro přípravu teplé vody 35.000,- Kč max. však 50% způsobilých výdajů.

U solárních systémů pro přípravu teplé vody a přitápění je výše dotace 50.000,- Kč max. však 50% způsobilých výdajů.

Žádost o dotaci je možné podat i na rozestavěný dům, nicméně do 9 měsíců od akceptace žádosti je nutné solární systém realizovat a doložit kolaudační rozhodnutí.

Více informací o státní podpoře z programu Nová zelená úsporám naleznete na: www.nova-zelenausporam.cz


Čistá energie Praha

Dotace na solární systémy pro přípravu teplé vody

Dotace je určena fyzické nebo právnické osobě s trvalým pobytem nebo sídlem na území České republiky, která na území hl. m. Prahy změnila topný systém ve prospěch ušlechtilých paliv, případně instalovala systém využívající obnovitelné zdroje energie (dále jen „OZE“) v bytě nebo objektu, který obsahuje převážně trvale obývané byty, a které neslouží k podnikání (např. ubytovací zařízení typu hotel, hostel, penzion apod.).

Výše dotace je u solárních systémů 5.000 Kč/m2 (absorpční plochy), maximálně však 50 % doložených nákladů a 40.000,- Kč na jeden systém.

Více informací o programu Čistá energie Praha najdete na stánkách Magistrátu hl. m Prahy: http://envis.praha-mesto.cz

 

 

Verze: 3 (up-date 17. květen 2013 12:00)