o nás | realizace | výstavy | dotace | dotazník | kariéra | kontakty

Solarpower > Řídící systémy

Řídící systémy

Malé, ale výkonné!

Kvalitní a výkonný řídící systém je základem dobře fungujícího solárního systému. Výkonné a dobře nadimenzované solární kolektory ještě nezaručují energeticky efektivních chod systému, pokud není řízen odpovídajícím zařízením. Řídící systémy dodávané SOLAR POWER CZ, s.r.o. snímají nejen všechny potřebné teploty, ale i vyhodnocují energetické zisky solárního systému a samy rozhodují, kam bude směřována energie ze solárních kolektorů. Se složitými kombinacemi solárních a ostatních systémů máme více než desetileté zkušenosti. SOLAR POWER CZ, s.r o. vyřešila několik stovek typových příkladů zapojení, které umožňují po instalaci solárních systému pouze zapnout řídící systém "do zásuvky" a odpadá složitá procedura ladění a nastavování systému.


Řídící systémy HANAZEDER ELECTRONICS řady FP 1 až 3

jsou určené k řízení jednoduchých solárních systémů a jejich kombinací s klasickými ohřevy. Mají 1-3 triakové výstupy, 4-8 vstupních čidel teploty. Všechny řídící systémy mají nastavitelné teplotní diference, minimální a maximální hranice teplot, nastavitelné havarijní teploty, odpojení při maximální teplotě, spínací hodiny, přednostní funkce, funkci slunečního čidla, funkci přepínání, měření výkonu, počítadlo provozních hodin, ruční nebo automatické přepínání výstupů, EPROM pro ukládání všech naprogramovaných parametrů, zálohový akumulátor pro případy výpadků napájení. Všechna zobrazení na podsvětleném displeji jsou v českém jazyce.


Řídící systémy HANAZEDER ELECTRONICS řady FP 6 a 10

jsou určené k řízení komplikovaných solárních systémů a jejich kombinací s klasickými ohřevy. Mají 5 - 8 triakových výstupů, 10 - 15 vstupních čidel teploty, řízení až 2 nezávislých mísičů, reléové výstupy. Kromě všech vlastností a funkcí jako u řady FP - 1 až 3 je zde navíc individuální organizace čidel k výstupům, přednastavení, doběhová funkce, denní nebo týdenní spínací hodiny pro každý výstup, náběhová funkce, individuální pojmenování chyb, komunikace s PC přes RS-232. Všechny poruchy systému jsou alarmově hlášeny a popsány na displeji. Přednosti na jednotlivých výstupech může měnit sám uživatel podle svých momentálních potřeb. 


ŘÍDÍCÍ SYSTÉM

CENA BEZ DPH

MANUÁLY

STRGO-1 3.300,- STRGO-1
STRG C OMEGA 5.100,- STRG C OMEGA
FP-1 5.800,- SH-1   FP-1
FP-2 není v nabídce SH-2
FP-3 8.700,- SH-3   FP-3
FP-6 18.300,- SH-5   FP-6
FP-10 22.900,- SH-8   FP-10
SKS C2HE není v nabídce SKS C2HE
SKS C3+ není v nabídce SKS C3


Řídící systém SKSC2

Je určenou k řízení jednoduchých solárních systémů a jejich kombinací s klasickými ohřevy. Má 2 výstupy (max. zatížení 4 A) a 4 vstupy čidel teploty Pt1000. Všechny řídící systémy mají nastavitelné teplotní diference, minimální a maximální hranice teplot, nastavitelné havarijní teploty, odpojení při maximální teplotě, přednostní funkce, počítadlo provozních hodin, měření výkonu,  ruční nebo automatické přepínání výstupů.

Řídící systém SKSC1

Je určenou k řízení jednoduchých solárních systémů. Má 1 výstupy (max. zatížení 4 A) a 3 vstupy čidel teploty Pt1000. Všechny řídící systémy mají nastavitelné teplotní diference, minimální a maximální hranice teplot, nastavitelné havarijní teploty, odpojení při maximální teplotě, přednostní funkce, počítadlo provozních hodin, ruční nebo automatické přepínání výstupů.

 


Řídící systém DeltaSol

Řídící systém DeltaSol je součástí stavebnic solárních systémů. Je určenou k řízení jednoduchých solárních systémů a jejich kombinací s klasickými ohřevy. Má 1 reléový výstupy (max. zatížení 4 A) a  3 vstupy čidel teploty Pt1000. Řídící systémy mají nastavitelnou teplotní diferenci, maximální hranici teploty a možnost ručního nebo automatického přepínání výstupů.

 

 

Verze: 3 (up-date 17. květen 2013 12:00)