o nás | realizace | výstavy | dotace | dotazník | kariéra | kontakty

Solarpower > Řídící systémy > Příklady zapojení solárních systémů s řídícím systémem SH-1

Příklady zapojení solárních systémů s řídícím systémem SH-1

Příklad solárního systému na přípravu TUV

Princip činnosti

    V kolektorech se slunečním zářením ohřívá solární oběhová kapalina.Když  teplota na čidle F1 přesáhne nastavenou minimální teplotu FMIN (doporučujeme
25 ÷ 30 °C) a zároveň je splněna podmínka vyšší teploty na kolektorech než v  bojleru ve výšce solárního výměníku  F1 > F3 (podmínka pro kladnou tepelnou bilanci),dá řídící jednotka pokyn čerpadlu A1.Pomocí čerpadla je bojler „nabíjen“ energií absorbovanou kolektorovým polem.
 

Sestava obsahuje

·       Kolektory ( FK… , CPC…,SP…)

·       Řídící systém SH -1

·       Solární bojler

·       Solární instalační jednotka  - čerpadlo  typ 25/4(6),napouštěcí jednotka,tlakoměr,pojistný ventil, expanzní nádoba, automatický odvzdušňovací ventil, odvzdušnění kolektorů

Propojovací potrubí prům.22x1 mm

 

 

Verze: 3 (up-date 17. květen 2013 12:00)