o nás | realizace | výstavy | dotace | dotazník | kariéra | kontakty

Solarpower > Řídící systémy > Příklady zapojení solárních systémů s řídícím systémem SH-2

Příklady zapojení solárních systémů s řídícím systémem SH-2

Příklad solárního systému na přípravu TUV

Princip činnosti

       V kolektorech se slunečním zářením ohřívá solární oběhová kapalina.Když  teplota na čidle F1 přesáhne nastavenou minimální teplotu FMIN (doporučujeme 25 ÷ 30 °C) a zároveň je splněna podmínka vyšší teploty na kolektorech než v  bojleru ve výšce solárního výměníku  F1 > F3 (podmínka pro kladnou tepelnou bilanci),dá řídící jednotka pokyn čerpadlu A1.Pomocí čerpadla je bojler „nabíjen“ energií absorbovanou kolektorovým polem.
    V případě,že příkon od slunečního záření není dostatečný,jsou splněny podmínky  F6<FANMAX (doporučujeme 65 ÷ 70 °C )  a F6<F5, je potřebné teplo  dodáváno přídavným zdrojem ( kotel, el. Spirála ) čerpadlem A2.

Sestava obsahuje

·       Kolektory ( FK… ,CPC…,SP…)

·       Řídící systém SH –2 (minimální řada)

·       Solární bojler

·       Solární instalační jednotka  - čerpadlo  typ 25/4(6),napouštěcí jednotka,tlakoměr,pojistný ventil, automatický odvzdušňovací  ventil,expanzní nádoba, odvzdušnění kolektorů

·       Propojovací potrubí f22x1 mm

·       Připojení ke kotli – potrubí f22/28x1,čerpadlo typ 25/4, expanzní nádoba, filtr

Příklad solárního systému na kombinovanou přípravu TUV a přitápění

Princip činnosti

    V kolektorech se slunečním zářením ohřívá solární oběhová kapalina.Když  teplota na čidle F1 přesáhne nastavenou minimální teplotu FMIN ( doporučujeme 25 ÷ 30 °C) a zároveň je splněna podmínka vyšší teploty na kolektorech než v akumulační nádrži ve výšce solárního výměníku  F1 > F3 (podmínka pro kladnou tepelnou bilanci), dá řídící jednotka pokyn čerpadlu A1.Pomocí čerpadla je nádrž „nabíjena“ energií absorbovanou kolektorovým polem.

    V případě,že příkon od slunečního záření není dostatečný,jsou splněny podmínky F6 < FANMAX (doporučujeme 65 ÷ 70 °C ) a F6 < F5 ,je potřebné teplo  dodáváno přídavným zdrojem ( kotel, el. Spirála ) čerpadlem A2.

    Ohřev TUV probíhá v SOLARITO průtočným způsobem. 

    Napojení SOLARITO k otopnému okruhu provedeme z horního výstupu a vratnou větev napojíme do nižších vrstev podle způsobu vytápění (otopná tělesa, velkoplošné vytápění, …) resp. teploty  vratné vody. 

Sestava obsahuje

·       Kolektory ( FK… CPC…,SP…)

·       Řídící systém SH –2 (minimální řada)

·       Solární akumulační nádrž se zabudovaným průtočným výměníkem pro TUV - SOLARITO

·       Solární instalační jednotka  - čerpadlo  typ 25/4(6),napouštěcí jednotka,tlakoměr,pojistný ventil, expanzní nádoba, automatický odvzdušňovací ventil, odvzdušnění kolektorů

·       Propojovací potrubí f22x1 mm

·       Připojení ke kotli – potrubí f22/28x1,čerpadlo typ 25/4, expanzní nádoba, filtr

Příklad solárního systému na kombinovanou přípravu TUV a přitápění

Princip činnosti

    V kolektorech se slunečním zářením ohřívá solární oběhová kapalina.Když  teplota na čidle F1 přesáhne nastavenou minimální teplotu FMIN ( doporučujeme
25 ÷ 30 °C) a zároveň je splněna podmínka vyšší teploty na kolektorech než v akumulační nádrži ve výšce solárního výměníku  F1 > F3 (podmínka pro kladnou tepelnou bilanci),dá řídící jednotka pokyn čerpadlu A1.Pomocí čerpadla je bojler „nabíjen“ energií absorbovanou kolektorovým polem.

    V případě,že příkon od slunečního záření není dostatečný,jsou splněny podmínky F6 < FANMAX (doporučujeme 65 ÷ 70 °C ) a F6 < F5 ,je potřebné teplo  dodáváno přídavným zdrojem ( kotel, el. Spirála ) čerpadlem A2.

    Bojler je nedílnou součástí SOLARTANKU,voda v něm má tedy téměř shodné teplotní stavy jako voda ve stejné výškové úrovni akumulační nádrže.

    Napojení SOLARTANKU k otopnému okruhu provedeme z horního výstupu proti přívodu z kotle a vratnou větev napojíme do nižších vrstev podle způsobu vytápění (otopná tělesa, velkoplošné vytápění, …) resp. teploty  vratné vody. 

Sestava obsahuje

·       Kolektory ( FK… CPC…,SP…)

·       Řídící systém SH –2 (minimální řada)

·       Solární akumulační nádrž se zabudovaným bojlerem - SOLARTANK

·       Solární instalační jednotka  - čerpadlo  typ 25/6,napouštěcí jednotka,tlakoměr,pojistný ventil, expanzní nádoba, automatický odvzdušňovací ventil, odvzdušnění kolektorů

·       Propojovací potrubí f22x1 mm

·       Připojení ke kotli – potrubí f22/28x1,čerpadlo typ 25/4, expanzní nádoba, filtr

Příklad solárního systému na přípravu TUV ve dvou solárních bojlerech

Princip činnosti

     V kolektorech se slunečním zářením ohřívá solární oběhová kapalina.Když  teplota na čidle F1 přesáhne nastavenou minimální teplotu FMIN (doporučujeme25 ÷ 30 °C) a zároveň je splněna podmínka vyšší teploty na kolektorech než v bojleru1 ve výšce solárního výměníku  F1 > F3 (podmínka pro kladnou tepelnou bilanci bojleru1),dá řídící jednotka pokyn čerpadlu A1.Pomocí čerpadla je bojler „nabíjen“ energií absorbovanou kolektorovým polem.

    Dosáhne-li teplota v bojleru1 hodnoty F1MAX  (doporučujeme 65÷ 70 °C) nebo F1 < F3 a zároveň platí podmínky pro kladnou tepelnou bilanci bojleru2 F1 > F6 a F2MAX > F6 spustí se čerpadlo A2.

Sestava obsahuje

·       Kolektory ( FK… , CPC…,SP…)

·       Řídící systém SH –2 (minimální řada)

·       Solární bojlery

·       Solární instalační jednotka  - 2x čerpadlo  typ 25/4(6),napouštěcí jednotka,tlakoměr,pojistný ventil, expanzní nádoba, automatický odvzdušňovací ventil, odvzdušnění kolektorů

·       Propojovací potrubí f22/28 x1 mm

·       Připojení k stávajícímu bojleru – potrubí, 3-cestné armatury

 

 

Verze: 3 (up-date 17. květen 2013 12:00)