o nás | realizace | výstavy | dotace | dotazník | kariéra | kontakty

Solarpower > Řídící systémy > Příklady zapojení solárních systémů s řídícím systémem SH-5

Příklady zapojení solárních systémů s řídícím systémem SH-5

Příklad solárního systému na kombinovanou přípravu TUV a přitápění s dvěma kolektorovými poli

Princip činnosti

    V kolektorech na východní straně se slunečním zářením ohřívá solární oběhová kapalina.Když  teplota na čidle F1 přesáhne nastavenou minimální teplotu FMIN ( doporučujeme 25 ÷ 30 °C) a zároveň je splněna podmínka vyšší teploty na kolektorech než v akumulační nádrži ve výšce solárního výměníku  F1 > F3 (podmínka pro kladnou tepelnou bilanci),dá řídící jednotka pokyn čerpadlu A1.Pomocí čerpadla je bojler „nabíjen“ energií absorbovanou kolektorovým polem.

    Pro kolektory na straně západní platí tytéž podmínky : F5 >F6 Þ A2.

    V případě,že příkon od slunečního záření není dostatečný, jsou splněny podmínky F8 < FANMAX (doporučujeme 65 ÷ 70 °C ) a F8 < F7 , je potřebné teplo  dodáváno přídavným zdrojem ( kotel, el. Spirála ) čerpadlem A3.

    Bojler je nedílnou součástí SOLARTANKU,voda v něm má tedy téměř shodné teplotní stavy jako voda ve stejné výškové úrovni akumulační nádrže. 

    Napojení SOLARTANKU k otopnému okruhu provedeme z horního výstupu proti přívodu z kotle a vratnou větev napojíme do nižších vrstev podle způsobu vytápění (otopná tělesa, velkoplošné vytápění, …) resp. teploty  vratné vody. 

Sestava obsahuje

·       Kolektory ( FK… CPC…,SP…)

·       Řídící systém SH –5 (minimální řada)

·       Solární akumulační nádrž se zabudovaným bojlerem - SOLARTANK

·       Solární instalační jednotka  - 2x čerpadlo  typ 25/4(6),napouštěcí jednotka,tlakoměr,pojistný ventil, expanzní nádoba, automatický odvzdušňovací ventil, odvzdušnění kolektorů

·       Propojovací potrubí 22x1 mm

·       Připojení ke kotli – potrubí 22/28x1,čerpadlo typ 25/4, expanzní nádoba, filtr

·       Napojení k topnému okruhu  - potrubí 22/28x1,…

 

 

Verze: 3 (up-date 17. květen 2013 12:00)