o nás | realizace | výstavy | dotace | dotazník | kariéra | kontakty

Solarpower > Řídící systémy > Příklady zapojení solárních systémů s řídícím systémem SH-8

Příklady zapojení solárních systémů s řídícím systémem SH-8

Příklad solárního systému na kombinovanou přípravu TUV a přitápění v systému s plyn. kotlem a krbem + bazén

Princip činnosti

    V kolektorech se slunečním zářením ohřívá solární oběhová kapalina.Když  teplota na čidle F1 přesáhne nastavenou minimální teplotu FMIN ( doporučujeme 25 ÷ 30 °C) a zároveň je splněna podmínka vyšší teploty na kolektorech než v akumulační nádrži ve výšce solárního výměníku  F1 > F3 (podmínka pro kladnou tepelnou bilanci),dá řídící jednotka pokyn čerpadlu A1.Pomocí čerpadla je bojler „nabíjen“ energií absorbovanou kolektorovým polem.

    V případě,že příkon od slunečního záření není dostatečný,jsou splněny podmínky F4 < FANMAX (doporučujeme 65 ÷ 70 °C ) a F4 < F7,F8 ,je potřebné teplo  dodáváno přídavnými zdroji (plynový kotel nebo krb) čerpadlem A3 resp. A4.

    Bojler je nedílnou součástí SOLARTANKU,voda v něm má tedy téměř shodné teplotní stavy jako voda ve stejné výškové úrovni akumulační nádrže.

    Čerpadlo A2 je řídící jednotkou spuštěno je-li dostatečný příkon od kolektorů F1 > FMIN a voda v bazénu má teplotu pod nastavenou hodnotou FBMAX (doporučujeme 28 °C ).Musí ovšem být splněna podmínka záporné teplotní bilance u SOLARTANKU,tedy F3 > F1 a nebo je dosaženo maximální teploty SOLARTANKU FANMAX.

    Napojení SOLARTANKU k otopnému okruhu provedeme z horního výstupu proti přívodu z kotle a vratnou větev napojíme do nižších vrstev podle způsobu vytápění (otopná tělesa, velkoplošné vytápění, …) resp. teploty  vratné vody.

    Řídící systém v tomto případě reguluje i činnost topného okruhu.V okruhu s otopnými tělesy je zapojeno čerpadlo A5 a v okruhu podlahového vytápění je kromě čerpadla A6 i směšovací ventil ovládaný výstupy A7 a A8. 

Sestava obsahuje

·       Kolektory ( FK… CPC…,SP…)

·       Řídící systém SH –8 (minimální řada)

·       Solární akumulační nádrž se zabudovaným bojlerem - SOLARTANK

·       Solární instalační jednotka  - 2x čerpadlo  typ 25/6,napouštěcí jednotka,tlakoměr,pojistný ventil, expanzní nádoba, automatický odvzdušňovací ventil, odvzdušnění kolektorů

·       Propojovací potrubí 22x1 mm

·       Připojení ke kotlům – potrubí 22/28x1,2x čerpadlo typ 25/4, expanzní nádoba, 2x filtr

·       Připojení k otopným soustavám - potrubí 22/28x1,…

 

Příklad solárního systému na kombinovanou přípravu TUV a přitápění s dvěma kolektorovými poli dvěma kotli

Princip činnosti

    V kolektorech na východní straně se slunečním zářením ohřívá solární oběhová kapalina.Když  teplota na čidle F1 přesáhne nastavenou minimální teplotu FMIN ( doporučujeme 25 ÷ 30 °C) a zároveň je splněna podmínka vyšší teploty na kolektorech než v akumulační nádrži ve výšce solárního výměníku  F1 > F4 (podmínka pro kladnou tepelnou bilanci),dá řídící jednotka pokyn ventilu A1,který se otevře a současně je dán pokyn čerpadlu A3 resp. A4.Pomocí čerpadla je bojler „nabíjen“ energií absorbovanou kolektorovým polem.

    Pro kolektory na straně západní platí tytéž podmínky : F3 > F4 Þ A2 resp. A4.

    V případě,že příkon od slunečního záření není dostatečný, jsou splněny podmínky F8 < FANMAX (doporučujeme 65 ÷ 70 °C ) a F9 < F8,F7 , je potřebné teplo  dodáváno přídavným zdrojem ( kotel, el. Spirála ) čerpadlem A5, A6.

    Bojler je nedílnou součástí SOLARTANKU,voda v něm má tedy téměř shodné teplotní stavy jako voda ve stejné výškové úrovni akumulační nádrže. 

    Napojení SOLARTANKU k otopnému okruhu provedeme z horního výstupu proti přívodu z kotle a vratnou větev napojíme do nižších vrstev podle způsobu vytápění (otopná tělesa, velkoplošné vytápění, …) resp. teploty  vratné vody. 

    Čerpadlo A7 patří k okruhu topení a čerpadlo A8 plní funkci cirkulace TUV. 

Sestava obsahuje

·       Kolektory ( FK… CPC…,SP…)

·       Řídící systém SH –8 (minimální řada)

·       Solární akumulační nádrž se zabudovaným bojlerem - SOLARTANK

·       Solární instalační jednotka  - 2x čerpadlo  typ 25/4(6),napouštěcí jednotka,tlakoměr,pojistný ventil, expanzní nádoba, automatický odvzdušňovací ventil, odvzdušnění kolektorů

·       Solenoidové ventily pro oddělení kolektorových polí

·       Propojovací potrubí 22x1 mm

·       Připojení ke kotlům – potrubí 22/28x1,2x čerpadlo typ 25/4, expanzní nádoba, filtr

·       Napojení k topnému okruhu  - potrubí 22/28x1,… 

 

 

Verze: 3 (up-date 17. květen 2013 12:00)