o nás | realizace | výstavy | dotace | dotazník | kariéra | kontakty

Solarpower > Plnící vozík pro solární systémy

PLNÍCÍ VOZÍK PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY

Technické parametry

   Vysokoteplotní hadice: 
   FKE – Hadice pro směsi na bázi glykolu
  
od -25 °C do +110 °

   Objem sudu: 
   50 litrů

   Hmotnost: 
   31 kg

   Cena bez DPH: 9.500,-

   Čerpadlo: 
   Typ: PKm65
   Výkon: 500 W
   Průtok: 5-50 l/min
   Výtlak: 50-8 m
   Připojení: 1"
   Teplotbí odolnost čerpadla:
        +60 °C  kapalina
        +40 °C  okolí
   Max. tlak: 5 bar     
 

Čistění

Pokud nebude plnící vozík delší dobu v provozu, propláchněte jej čistou vodou a vysušte. Z venkovní strany použijte vodu se saponátem.

 

Postup při plnění solárního systému

Propláchnutí zařízení

Propláchnutí před prvním zahájením provozu je velmi důležitý.
Špína v může způsobit poruchy.
   1) Tlaková hadice se připojí na KFE-kohout.
   2) Sací hadice se připojí k druhému
       KFE-kohoutu.
   3) Prostřednictvím vnějšího čerpadla proudí
        čistá kapalina skrz kolektory až k
        otevřenému vypouštěcímu ventilu.
        Voda proudí tak dlouho, až vytéká
        čistá voda z vypouštěcího ventilu.
   4) Zařízení kompletně vypustit.
Zařízení po propláchnutí vodou většinou nejde úplně vyprázdnit, je proto dobré zařízení proplachovat směsí vody a glykolu.
Před opakovaným použitím směsi vody a glykolu je potřeba směs přefiltrovat.
Všechna nainstalovaná potrubí včetně všech kolektorů, zásobníku, bojleru, výměníků tepla a armatur se podrobí zkoušce těsnosti.
Zkouška těsnosti solárního okruhu se provádí vzduchem.
Bude-li zkouška těsnosti solárního okruhu provedena vodou, je nutné si uvědomit, že zařízení se musí co nejdříve naplnit (Nebezpečí mrazu a koroze)!  
 

Popis plnícího vozíku

 

 

Verze: 2.2 (up-date 6. března 2012 10:00)