o nás | realizace | výstavy | dotace | dotazník | kariéra | kontakty

Solarpower > Příslušenství solárních systémů

PŘÍSLUŠENSTVÍ SOLÁRNÍCH SYSTÉMŮ

FS - Nemrznoucí kapalina do plochých kolektorů

Koncentrát pro ploché kolektory
Propylenglykol, ekologický a biologicky rozložitelný, chrání před korozí.
Ředí se v poměru 1:1 s vodou (směs do –32°C).
Balení 10 l.

Cena bez DPH: 1.780,-
 

FSV - Nemrznoucí kapalina do vakuových kolektorů

Růžová nemrznoucí kapalina je speciálně vyvinuta pro vakuové kolektory.
Při odpařování nevznikají žádné pevné částice.
Nesmí být míchána s vodou nebo jinou nemrznoucí kapalinou.
Odolnost proti mrazu do –28° C.
Balení 10 l.

Cena bez DPH: 1.370,-


Expanzní nádoby pro solární systémy

Maximální provozní tlak 10 bar
Maximální provozní teplota 99 °C
AG18S Objem 18 l, přetlak 2,5 bar, připojení 3/4“ AG 1.375,-
AG25S Objem 25 l, přetlak 2,5 bar, připojení 3/4“ AG 1.650,-
AG33S Objem 33 l, přetlak 2,5 bar, připojení 3/4“ AG 2.375,-
AG50S Objem 50 l, přetlak 2,5 bar, připojení 1“ AG 3.825,-
AG80S Objem 80 l, přetlak 2,5 bar, připojení 1“ AG 5.275,-
AG100S Objem 100 l, přetlak 2,5 bar, připojení 1“ AG 6.325,-
AG200S Objem 200 l, přetlak 2,5 bar, připojení 1“ AG 15.950,-
AG300S Objem 300 l, přetlak 2,5 bar, připojení 1“ AG 16.900,-


Elektrická topná patrona 6/4“

EHP25 2,5 kW, 230 V, s termostatem
montážní délka 430 mm
6.500,-
EHP45 4,5 kW, 400 V, s termostatem
montážní délka 470 mm
7.400,-
EHP6 6 kW, 400 V, s termostatem
montážní délka 630 mm
7.925,-
EHP9 9 kW, 400 V, s termostatem
montážní délka 780 mm
8.475,-
NÁVOD NA MONTÁŽ EHP
NÁVOD NA MONTÁŽ ESHP


DWV25 - Třícestný ventil 230V, zavíraný pružinou

Třícestný ventil 1“


Bez proudu otevřen AB-B

Cena bez DPH: 2.200,-


PROFI-CALCSTOP - Elektronický odstraňovač vodního kamene

Zařízení typového řádu EOVK – elektrický odstraňovač vodního kamene je přístroj na magnetickou úpravu vody, různých roztoků a suspenzí. Zařízení mění vlivem elektromagnetického pole fyzikální vlastnosti kapalin, přičemž jednou z vlastností je zamezení tvorbě vodního kamene v kotlích ÚT, bojlerech, v potrubních systémech a především na výtokových bodech soustavy – sprchy, vodovodní baterie. Chemické (a tedy i chuťové) vlastnosti vody se nezmění! Zařízení nemá žádný negativní vliv na kvalitu pitné vody.


Princip činnosti

PROFI - CALCSTOP mění strukturu krystalizace vápenatých solí rozpustných ve vodě tak, že nově vytvořená forma krystalů zabraňuje jejich pevnému spojení mezi sebou a tvorbě pevných nerozpustných nánosů vodního kamene.
Takto vzniklá struktura krystalů má svoje omezení životnosti na dobu cca 25 hodin od změny vyvolané průchodem přes impulzní cívku a do max. teploty vody 95 °C. Uvedené skutečnosti je potřebné brát v úvahu při umístění zařízení tak, aby přítok, resp. výtok upravené vody byl v uvedených časových mezích.
Prakticky to znamená, že voda musí ze systému odtéct tak rychle, aby nenastala vratná změna, je tedy nutno umístit zařízení tak, aby zásoba vody splnila uvedené časové horizonty. Původní staré nánosy vodního kamene jsou zařízením postupně rozpouštěny, až do konečného vyčištění rozvodných potrubí.
Pro optimální účinnost úpravy vody vysílá PROFI - CALCSTOP v určitých intervalech do připojených cívek signál přesně definovaného tvaru a frekvence. Činnost přístroje je řízena jednočipovým mikroprocesorem, který zajišťuje potřebnou stabilitu signálu.


Cena bez DPH: 1.990,-

(dodávka včetně síťového adaptéru)

 NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU

 

 

Verze: 2.2 (up-date 6. března 2012 10:00)